Dự án

YEAR END PARTY - HANATEC VIETNAM
Khen thưởng / Hội họp / Hội nghị - Hội thảo

YEAR END PARTY - HANATEC VIETNAM

 • Khách hàng:
 • Thời gian:
 • Địa điểm:
 • Quy mô:
ISAMCO - SỰ KIỆN RA MẮT XE MITSUBISHI OUTLANDER MODEL 2022
Triển lãm / Hội nghị - Hội thảo

ISAMCO - SỰ KIỆN RA MẮT XE MITSUBISHI OUTLANDER MODEL 2022

 • Khách hàng:
 • Thời gian:
 • Địa điểm:
 • Quy mô:
TEAMBUILDING HỮU HỒNG - KẾT SỨC MẠNH NỐI THÀNH CÔNG
Team Building / Khen thưởng / Hội họp

TEAMBUILDING HỮU HỒNG - KẾT SỨC MẠNH NỐI THÀNH CÔNG

 • Khách hàng:
 • Thời gian:
 • Địa điểm:
 • Quy mô:
SỰ KIỆN KHỞI ĐỘNG TRỰC TUYẾN HERBALIFE
Hội nghị - Hội thảo / Khen thưởng / Hội họp

SỰ KIỆN KHỞI ĐỘNG TRỰC TUYẾN HERBALIFE

 • Khách hàng:
 • Thời gian:
 • Địa điểm:
 • Quy mô:
EXIMBANK - ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HCM
Team Building / Hội họp / Khen thưởng

EXIMBANK - ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HCM

 • Khách hàng:
 • Thời gian:
 • Địa điểm:
 • Quy mô:
SỰ KIỆN TRỰC TUYẾN HERBALIFE
Hội họp / Hội nghị - Hội thảo / Triển lãm

SỰ KIỆN TRỰC TUYẾN HERBALIFE

 • Khách hàng:
 • Thời gian:
 • Địa điểm:
 • Quy mô:
TRIỂN LÃM NUSKIN - SUCCESS SEMINAR 2016
Hội họp / Khen thưởng / Hội nghị - Hội thảo / Triển lãm

TRIỂN LÃM NUSKIN - SUCCESS SEMINAR 2016

 • Khách hàng:
 • Thời gian:
 • Địa điểm:
 • Quy mô:
TEAM BUILDING - NUSKIN
Team Building / Khen thưởng

TEAM BUILDING - NUSKIN

 • Khách hàng:
 • Thời gian:
 • Địa điểm:
 • Quy mô:
Team Building Aurecon
Team Building / Khen thưởng / Hội họp

Team Building Aurecon

 • Khách hàng:
 • Thời gian:
 • Địa điểm:
 • Quy mô:
NUSKIN - Hội nghị khách hàng - vươn tới vì sao
Hội họp / Khen thưởng / Hội nghị - Hội thảo

NUSKIN - Hội nghị khách hàng - vươn tới vì sao

 • Khách hàng:
 • Thời gian:
 • Địa điểm:
 • Quy mô:
Ngày hội gia đình IKEA
Team Building / Khen thưởng / Hội họp

Ngày hội gia đình IKEA

 • Khách hàng:
 • Thời gian:
 • Địa điểm:
 • Quy mô:
MAYBANK KIM ENG
Khen thưởng / Hội họp / Hội nghị - Hội thảo

MAYBANK KIM ENG

 • Khách hàng: MAYBANK KIM ENG
 • Thời gian: 05/10/2020
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh
 • Quy mô: 500
Đăng ký nhận bản tin
Phát triển doanh nghiệp của bạn với chúng tôi