Dự án

Lễ trao giải ngôi sao của năm
Meeting / Convention

Lễ trao giải ngôi sao của năm

  • Khách hàng:
  • Thời gian:
  • Địa điểm:
  • Quy mô:
Lễ trao giải ngôi sao của năm - Chương trình tầm cỡ với thông điệp ý nghĩa
Convention / Meeting

Lễ trao giải ngôi sao của năm - Chương trình tầm cỡ với thông điệp ý nghĩa

  • Khách hàng: Tên pháp nhân khách hàng
  • Thời gian: 2018
  • Địa điểm: Hồ Chí Minh
  • Quy mô: 200
Đăng ký nhận bản tin
Phát triển doanh nghiệp của bạn với chúng tôi